Basis definities

Met een langere ondertitel

Een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Basis definities
Als uitgangspunten onder de Performens programma's
Eenduidigheid in het spraakgebruik betekent: je begrippenapparaat verduidelijken. Het doel daarbij is niet exacte definities maar een uitwerking van je visie om de samenhang van de kernbegrippen van het onderwerp te laten zien.

De mensen zijn gelijkwaardig, hun functies hoeven dat niet te zijn.

Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen in formele functies die met regels en middelen een omschreven doel realiseren.

Samenwerkingsverband: Een groep wordt een collegiaal team zodra elk (personeels)lid zeker genoeg is van zichzelf èn van zijn bijdrage om de bekwaam-heden van anderen te prijzen.

De werknemer is er verantwoordelijk voor om zijn functie, in de ogen van zijn werkgever, goed te vervullen; de werkgever is er verantwoordelijk voor om dat, in de ogen van de werknemer, goed te faciliteren.

De werknemeris verantwoordelijk voor een goede relatie met zijn werkgever en de werkgever is er verantwoordelijk voor om dat goed te faciliteren.

Functioneren: het uitvoeren van twee of meer samenhangende taken.

Als de ontwikkeling van de mens niet congruent loopt met de ontwikkeling van (delen) van zijn omgeving, dan ervaart de mens de ontwikkeling van (die delen) van zijn omgeving als een verandering.

De kwaliteit van je functioneren is de mate waarin dat functioneren voldoet aan je eìgen verwachtingen.

Welzijn in functioneren: het uitvoeren van twee of meer samenhangende taken, met in de uitvoerin een mate van evenwicht tussen denken, doen en voelen.
Mobiliteit: Zelfbewust vinden van nieuwe kansen gebaseerd op successen uit je verleden en met een visie op je toekomst.

Inzicht: verbindingen leggen tussen herinneringen aan Situaties, Personen, Ervaringen en Kennis en daarmee aan deze verbindingen een nieuwe betekenis geven.

We leven in een economische dictatuur: waarin de schaarste, (geld) met angst aanjagen, de overvloed (van het vermogen aan menselijke geestkracht) tracht te beheersen. De vraag daarbij is niet 'hoe verzet je je daar tegen?', maar 'hoe ga je er mee om?' Kijk je vanuit je ego naar jezelf of vanuit jezelf naar je ego?

De organisatie is verantwoordelijk voor een goede relatie met de maatschappij, de maatschappij is er verantwoordelijk voor haar daarin goed te faciliteren.

Een langere ondertitel