Remco Perfors

Directeur, ondernemer, maar vooral persoonlijk adviseur.

 Koerste na een enerverende carrière als gezagvoerder op bevoorradingsschepen regelrecht af op het vakgebied P&O. Was onder meer Chef Personeelszaken bij Misset Grafische Bedrijven, Hoofd P&O bij Thomassen International bv en bij dezelfde organisatie Hoofd Contractmanagement.

De opgedane internationale ervaringen en inzichten resulteerden in 1987 tot de Perfors Groep, een landelijk opererende groep adviesbureaus voor organisatie-advies, outplacement, loopbaanadvisering en revitalisering. Hieruit ontstond in 1996 het adviesbureau Performens. Eind 2016 droeg Remco de handelsnaam Performens over aan een goede vriend, mr. J.P. Sars, die de ontwikkeling van het gedachtegoed van Remco met het zijne verder tot een unieke mix ontwikkelt.

Remco Perfors zet zijn activiteiten voort. Hij fungeert als klankbord,  is persoonlijk adviseur en mentor voor ondernemers topmanagers, mensen in vrije beroepen, ZZP-ers, jonge 'high potentials', mensen die vastliepen in hun functie, mensen die zich heroriënteren op hun toekomst of die er voor kozen en kiezen een eigen, samen met Remco op maat gesneden, outplacementprogramma  te volgen .

Daarnaast is Remco houtdraaier geworden.Hij leert en doet ervaring op in de technische en creatieve ontwikkelprocessen van het houtdraaien. Hij is een trotse leerling van Peter van de Waal, vormgever in hout, in Borculo.